"WIKO" Zbigniew Witaszek
60-473 Poznań , ul.Ciechocińska 90
tel./fax +48(prefix) 61 822 16 81
 
www.witaszek.eu
e-mail: