Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Klasy MRP*

"WIKO" to w pełni profesjonalny system przeznaczony dla małych i średnich firm.

Zintegrowany, modułowy system zarządzania obejmuje swoim zakresem wszystkie podstawowe funkcje zarządzania z uwzględnieniem gospodarki materiałowej, produkcji, dystrybucji i gospodarki finansowej.

Główne zasady: Jeden dokument - jedno księgowanie - jedna wspólna baza danych. Praca w czasie rzeczywistym.

Internet - zdalny dostęp do Centralnej bazy danych poprzez stałe łącze. Możliwość pracy sklepów, oddziałów on line (e-commerce, e-service). Dostęp do bazy przez przeglądarkę internetową przy zapewnieniu poufności danych.

Spełnia wymagania systemów jakości ISO i GMP przez: - możliwość identyfikacji partii wg. jednoznacznego adresu dostawy, numeru serii, - śledzenie dostawy od przyjęcia przez produkcję i wysyłkę, - blokowanie wydawania materiałów z magazynu bez zwolnienia przez Dział Kontroli Jakości.

Definiowalny zakres dostępu do systemu (system haseł, dowolne układy menu, ograniczanie dostępu na poziomie użytkownika, grupy użytkowników, funkcji programowych, kartotek, pól kartotek). Prosty sposób nadawania uprawnień dostępowych.

Elektroniczna wymiana danych z bankami, automatyczne przelewy.

Możliwość współpracy z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, terminalami itp. Wykorzystanie kodów kreskowych EAN/UCC na każdym etapie - sprzedaż, zakup, pobieranie na produkcję, inwentaryzacja. Jeden przedmiot - różne opakowania zbiorcze - każde z własnym kodem EAN/UCC.

Wieloaspektowy system rabatowania związany z kontrahentem, materiałem oraz dokumentem sprzedaży. Możliwe niezależne naliczanie rabatów dla całego dokumentu jak i dla poszczególnych pozycji dokumentu. System zabezpiecza jednocześnie przed sprzedażą poniżej określonej ceny minimalnej (marży minimalnej).

Kontroluje wysokość kredytu kupieckiego.

Pozwala prowadzić składy handlowe producentów.

Automatyczne tworzenie faktury z dokumentu WZ. Możliwość łączenia kilku dokumentów WZ (z różnych magazynów) na jednej fakturze.

* MRP (Material Requirement Planing) - standard zarządzania gospodarka materiałową przedsiębiorstw, zdefiniowany przez amerykańską organizację APICS (American Production and Inventory Control Society)

Możliwość grupowania towarów w palety (jedna paleta jeden dokument Wz) tworzenie jednostek wysyłkowych.

Zakup - jedna faktura przyjmowana do kilku magazynów (automatycznie na podstawie zamówienia).

Bogaty wybór analiz i raportów oraz możliwość ich samodzielnego tworzenia dzięki Generatorowi Raportów.

Produkcja.

Może działać równocześnie w warunkach procesów produkcyjnych dyskretnych i szarżowych przy produkcji na magazyn, na zamówienie (zlecenie), kontrakty. Automatyczne rozliczenie produkcji na koniec miesiąca raportem produkcyjnym. Historia zmian składu i norm zużycia wyrobów.

Planowanie: - strategiczne oparte o harmonogram główny - bieżące w okresach tygodniowych.

Przewidywanie zapotrzebowania na surowce z możliwością automatycznej informacji o potrzebie złożenia zamówienia i jego tworzenie.

Miejsca składowania w magazynach dla przedmiotów - przy wydawaniu towaru z magazynu uszeregowanie wg kolejności pobierania. Możliwość dokonania częściowej inwentaryzacji w dowolnym momencie - nawet części regału.

Moduł księgowości finansowej.

Przeznaczone jest do pełnej obsługi księgowości finansowej w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Realizuje wszystkie procesy począwszy od wprowadzania danych, czyli dokumentów księgowych, aż do wykonania bilansu zamknięcia.

Automatyczne wygenerowanie bilansu zamknięcia a na jego podstawie generowanie bilansu otwarcia na rok następny. W każdym momencie można tworzyć bilanse próbne. W okresie przejściowym można wprowadzać zapisy zarówno do nowego jak i starego roku księgowego.

Możliwość automatycznego tworzenia przez system Bilansu, Rachunku Zysku i Strat F01 itp. Automatyczne tworzenie dekretów typowych księgowań takich jak: sprzedaż, wydanie z magazynu i inne, za pomocą definiowanych przez użytkownika automatów księgowych.

Program powstał przy współpracy firm - użytkowników. Elastyczny z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Uniwersalny, do zastosowania w przemyśle, handlu, usługach. Łatwy w obsłudze, przyjazny dla użytkownika, czytelny i logiczny.

Oprogramowanie tworzone w oparciu o generator aplikacji Magic - eDeveloper v.9.3 w zintegrowanym środowisku graficznym. Do współpracy z bazami danych klasy SQL (dowolnymi ich rodzajami i platformami sprzętowymi).

Realizujemy również projekty nietypowe, niestandardowe zgodnie z życzeniem klienta.